SSHのポートフォワードやり方

メモ

# localhost:zibunno-portで相手hostのaiteno-portにつなげる
ssh -L zibunno-port:localhost:aiteno-port user@portforward.saki