SQLiteのdumpの仕方

メモ

$ sqlite3 hoge.db
sqlite> .output dump.sql
sqlite> .dump